• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

Het koor

Het Deurnes Mannenkoor streeft een aantal doelen na, basis uitgangspunt is bijvoorbeeld een gemiddelde bezetting van vier partijen, met elk zo’n acht tot negen zangers. Soms zijn dit enkele zangers meer en soms enkele zangers minder. Het streefgetal is min. 32 tot max. 40 zangers. Er is  geen bovengrens vastgesteld. De leden blijven in bijna alle gevallen vele jaren verbonden aan dit koor. Indien een lid afhaakt is dit vaak om gezondheidsredenen, maar ze worden dan vrijwel altijd rustend lid zodat ze toch betrokken blijven bij alle activiteiten. Soms blijven leden zingen tot ze in het harnas sterven. Dit geeft de enorme betrokkenheid en saamhorigheid aan van de leden met dit koor.  

Nagenoeg elk jaar is er een clubdag. Op dit soort dagen leert men elkaar eens van een andere kant kennen. De partners zijn hierbij onlosmakelijk verbonden. Zij zijn onze beste supporters en altijd vergezellen ze het koor in grote getale naar concerten en tijdens concertreizen. Tijdens de clubdag worden ook de jubilarissen gehuldigd. Concertreizen worden geëvalueerd en er zijn vaak leuke activiteiten onderling.

Dit koor kent geen vaste groepjes in haar midden. Elk lid en elke partner gaat op een sociale manier met elkaar om ongeacht waar zij zich begeven. Elk lid kan op ieder moment zijn zegje doen, er is altijd een luisterend oor. Zelfs onze partners kunnen soms goede voorstellen doen die ook worden gehonoreerd. Verder kan elk lid zijn mening over het muziekrepertoire ventileren bij de leden van de muziekcommissie. Door alle commissies serieus te nemen deel je verantwoordelijkheid binnen de groep. Dit geeft juist grote betrokkenheid. Dit is zoals we de vereniging graag zien.

Nieuwe leden die een stemtest achter de rug hebben worden altijd warm welkom geheten. Ze kunnen tijdens hun beginperiode gebruik maken van een buddy als zij daar prijs op stellen. Van een nieuw lid wordt ook niet meteen verwacht dat ze zich naadloos aansluiten, ze krijgen ruimschoots de tijd om zich de materie van dit koor eigen te maken.

Heeft u enig zangtalent en bent u toevallig nog op zoek naar een invulling van een hobby wat let u dan om een te informeren bij het bestuur. Het koor repeteert op de donderdagavond van 20.30 uur tot 22.30 uur met daarin een pauze van ca. 15 minuten. De repetities vinden plaats in het:

 

Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 5753 AC Deurne.

 

2018 DMK Herfstconcert