• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

huldiging jubilarissen

DEURNES MANNENKOOR HULDIGT JUBILARISSEN

Door Corona heeft het Deurnes Mannenkoor de afgelopen twee jaar geen jubilarissen kunnen huldigen. Vandaar dat er dit jaar maar liefst 10 jubilarissen te huldigen waren. Afgelopen zomer werd voorafgaand aan het zomerreces Frans Bennenbroek helaas postuum gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Afgelopen zaterdag op de jaarlijkse feestavond werd helaas ook Sjef Packbier postuum gehuldigd voor zijn 25 jarig lidmaatschap. KBZON consul Nico de Voogd rijkte aan zijn echtgenote de daarbij behorende speld en oorkonde uit. Voorzitter van het DMK Jan Bouwmans sprak lovende woorden over Sjef die binnen het koor diverse functies heeft bekleed en overhandigde haar een mooie bos bloemen. Het Mannenkoor bracht hierna een serenade aan Sjef met het lied: ”Signore delle Cime” van Bepi de Marzi.

Verder werden gehuldigd Toon Melgers 40 jaar, Jan Elbers en Jo Martens beiden 25 jaar en Henri van den Boogaard, Martien Koolen, Henk Martens, Jan Meulendijks, Riny Meulendijks allen 12 ½ lid. Ook zij ontvingen allen uit handen van de KBZON consul de daarbij behorende versierselen en de oorkonde. Voorzitter Jan Bouwmans sprak alle jubilarissen persoonlijk toe en overhandigde ook hen een mooie bos bloemen.

Nadat voorzitter Jan Bouwmans KBZON consul Nico de Voogd had bedankt voor de mooie woorden en voor het uitreiken van de versierselen en de oorkondes werd de avond gezellig voortgezet onder het genot van een drankje en een hapje.

Naam