• Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor
  • Het Deurnes Mannenkoor

bestuurswissel

 

 

Bestuurswisseling DMK

Tijdens de laatste algemene ledenvergadering heeft er een wisseling plaats gevonden in het Bestuur van het Deurnes Mannenkoor. Bestuurslid Frans van der Aa is vervangen door twee nieuwe bestuursleden: Berry Welten en Pieter Beekers

Het nieuwe Bestuur bestaat nu uit de volgende personen v.l.n.r.

foto nieuw bestuur

staand: Voorzitter Jan Bouwmans, Secretaris Kees Beekers, Penningmeester Frits Bouwmans, Bestuurslid Hans Bouwmans.

zittend: Bestuurslid Berry Welten, Bestuurslid Pieter Beekers.